Terminale Płatnicze PayTel Warszawa

kasy fiskalne Warszawa

To nasz nowy serwis internetowy, w którym znajdziecie Państwo ogromną ofertę kas fiskalnych oraz akcesoriów. Posiadamy doświadczenie w sprzedaży i serwisie kas fiskalnych. Każdemu klientowi oprócz samego towaru oferujemy swoją pomoc i pełne zaangażowanie. Chętnie doradzimy i pomożemy. Co zyskacie kupując w kasywwl.pl? Zadzwoń i wejdź na kasy fiskalne sklep.

WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY RÓWNIEŻ:


Programowanie,
Szkolenie,
Fiskalizacja,
Rolki na start,
Dokumenty do urzędu skarbowego,

SZUKASZ KASY FISKALNEJ LUB TERMINALA?

Skontaktuj się z nami i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!

PORADNIK PODATNIKA

Jak wprowadzić kasę fiskalną do Firmy?

Operacje zakupu kasy fiskalnej można podzielić na kilka etapów. Należy wcześniej zaplanować zakup urządzenia, ponieważ cała opisana poniżej procedura trwa około tygodnia (w razie konieczności istnieje możliwość skrócenia tego czasu do 1-2 dni).

Dlaczego wprowadzanie kasy trwa około tygodnia?

Pozwoli to na zapoznanie się z kasą, przetrenowanie sprzedaży i obsługi kasy w trybie szkoleniowym – wszystkie operacje wykonywane w tym czasie nie są rejestrowane a ewentualne pomyłki nie będą miały żadnego wpływu na późniejsza pracę w trybie fiskalnym.

Czym kierować się przy zakupie kasy fiskalnej?

Na początku Klient przedstawia typ i zakres prowadzonej działalności i wymagania odnośnie urządzenia. Zaprezentujemy kilka rozwiązań i pomożemy wybrać urządzenie optymalnie dopasowane do potrzeb.

W jaki sposób zaprogramować kasę fiskalną?

Przedstawiają Państwo listę produktów (oraz stawek VAT), jakie powinny być zaprogramowane na kasie fiskalnej, nagłówek paragonu, ilość kasjerów obsługujących kasę, adres w który kasa będzie użytkowana, a my programujemy kasę zgodnie z Państwa życzeniem. W przypadku małej ilości kodów PLU możemy jednego dnia przeprowadzić sprzedaż, programowanie, oraz szkolenie z zakresu obsługi.

Jak wygląda szkolenie z obsługi nowego urządzenia ?

Prezentujemy, w jaki sposób prowadzić sprzedaż na kasie fiskalnej, wykonywać raporty dobowe i okresowe, zmienić papier, oraz w jaki sposób radzić sobie z błędami popełnianymi w trakcie eksploatacji urządzenia. Całość szkolenia z reguły trwa około 1 godziny.

Co to jest fiskalizacja kasy fiskalnej?

Jest to operacja „legalizacji” kasy fiskalnej i polega na wprowadzeniu na stałe do urządzenia numeru NIP podatnika. Od tego momentu kasa działa w trybie tzw. fiskalnym, czyli cała sprzedaż prowadzona na kasie jest rejestrowana i jest podstawą do naliczenia podatków VAT oraz dochodowego. W tym trybie istniej oczywiście możliwość zmian typu dopisywanie produktów, stawek podatku VAT, nagłówka itp. Po fiskalizacji otrzymasz książkę serwisową kasy fiskalnej w której będą odnotowywane interwencje serwisu, wykonane przeglądy. Książkę serwisową należy przechowywać w miejscu użytkowania kasy fiskalnej Fiskalizację urządzenia możemy przeprowadzić w siedzibie Proinfo s.c lub u Klienta. Uwaga!!! Przynajmniej 1 dzień przed terminem fiskalizacji kasy złóż we właściwym Urzędzie Skarbowym oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji..

Jak uzyskać odpis z tytułu zakupu kasy fiskalnej i jakiej kwocie?

Jeżeli chcesz skorzystać z odpisu należy spełnić poniższe warunki być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do serwisu i sprzedaży kas fiskalnych posiadać dowód zapłaty całej należności, posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas, przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas – przykładowy formularz w dziale – Formularze i dokumentacje→ zgłoszenie kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. na właściwym formularzu – do pobrania tu – Formularze i dokumentacje – zgłoszenie kasy przez podatnika użytkować kasy zgodnie z przepisami. Trzeba pamiętać, że odpis przysługuje wyłącznie tym, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie, warto więc zadeklarowaną liczbę kas powiększyć o kasy rezerwowe lub przeznaczone do planowanych do otwarcia nowych punktów sprzedaży. Wysokość ulgi na zakup kasy fiskalnej według obowiązujących przepisów to 90% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 700 zł t.

Jakie dokumenty muszę złożyć do Urzędu Skarbowego w związku z wprowadzeniem kasy fiskalnej?

Przynajmniej 1 dzień przed terminem fiskalizacji kasy złóż we właściwym Urzędzie Skarbowym oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji. Przykładowy formularz znajdziesz TUTAJ Po fiskalizacji w ciągu 7 dni należy ten fakt zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego formularz do pobrania tu→ Formularze i dokumentacje zgłoszenie kasy przez podatnika Oczywiście służymy Państwu pomocą w wypełnieniu powyższych zgłoszeń.t.

Jakie dokumenty muszę złożyć do Urzędu Skarbowego w związku z wprowadzeniem kasy fiskalnej?

Przynajmniej 1 dzień przed terminem fiskalizacji kasy złóż we właściwym Urzędzie Skarbowym oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji. Przykładowy formularz znajdziesz TUTAJ Po fiskalizacji w ciągu 7 dni należy ten fakt zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego formularz do pobrania tu→ Formularze i dokumentacje zgłoszenie kasy przez podatnika Oczywiście służymy Państwu pomocą w wypełnieniu powyższych zgłoszeń.t.

Co to jest przegląd kasy fiskalnej i jak często się go wykonuje?

Urządzenia fiskalne zgodnie z ustawą podlegają okresowym przeglądom technicznym. Jako serwis mamy prawo wykonywać takie przeglądy dla kas i drukarek fiskalnych firmy Posnet. Według obecnych przepisów przegląd wykonuje się nie rzadziej niż raz na 2 lata. Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik – właściciel urządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem MF jeśli podatnik nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis może zostać zobowiązany do zwrotu ulgi udzielonej z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Przepis w sposób jednoznaczny definiuje odpowiedzialność podatnika za zlecanie i pilnowanie terminowości wykonywania przeglądów serwisowych. .

Co zrobić w przypadku utraty książki serwisowej do kasy fiskalnej?

Jeżeli utraciłeś (zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy musisz niezwłocznie powiadomić o tym Urząd Skarbowy, a następnie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu.

Jaka jest różnica pomiędzy kasą a drukarką fiskalną?

Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie. Drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie. Stanowi ona jedynie fragment systemu sprzedaży, a jej zadaniem jest gromadzenie informacji o obrocie handlowym i rejestrowanie ich w pamięci fiskalnej. Drukarkę fiskalną można stosować jedynie w połączeniu z komputerem PC i oprogramowaniem, które informacje o każdej operacji sprzedaży przesyła w odpowiedni sposób do drukarki fiskalnej, a ta wystawia stosowny paragon fiskalny.

POJĘCIA FISKALNE

Kasa rejestrująca

Urządzenie elektroniczne ewidencjonujące i rejestrujące w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.

PTU (ang. VAT)

Podatek od Towarów i Usług. W urządzeniach fiskalnych stawki podatkowe są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy podczas fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy (maksimum 30 razy).

Fiskalizacja

Jest to proces nieodwracalny, polegający na przełączeniu kasy z trybu niefiskalnego w tryb fiskalny. W procesie tym przedstawiciel autoryzowanego serwisu kasy wprowadza do jej pamięci dostarczone przez użytkownika następujące dane: – stawki PTU, – nagłówek kasy (nazwę i adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy) – Numer Identyfikacji Podatkowej.

Raport dobowy

Jest podstawowym fiskalnym raportem rozliczeniowym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.

Raport okresowy

Umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w zadanym przedziale czasu. Specjalna forma tego raportu – fiskalny raport okresowy miesięczny – zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów.

Obrót

Suma brutto paragonów (niezależnie od rodzaju form płatności, opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu).

Utarg

Suma brutto paragonów fiskalnych (obrót) płaconych gotówką i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty).

Stan kasy

Ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych rozliczanych gotówką oraz wpłat i wypłat z kasy.

Totalizery

Wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A…G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu raportu dobowego.

Numer ewidencyjny kasy

Numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.

Numer unikatowy kasy

Numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.

Kasa rezerwowa

Zapasowa kasa fiskalna. Bez niej, w przypadku awarii kasy podstawowej, należy zaprzestać sprzedaży.