JESTEŚMY

  Właścicielem sklepu internetowego z kasami fiskalnymi

  POSIADAMY

  Szeroki asortyment produktów większości producentów

  Nasza marka

  kasy fiskalne

  DORADZAMY

  Wybór kasy oraz zajmujemy się obsługa techniczną

  PRZYGOTOWUJEMY

  Dokumenty do Urzędu Skarbowego

  KASYWWL.PL / kasy fiskalne

  To nasz nowy serwis internetowy w którym, znajdziecie Państwo ogromną ofertę kas fiskalnych oraz akcesoriów. Posiadamy doświadczenie w sprzedaży oraz serwisie kas fiskalnych. Każdemu klientowi oprócz samego towaru oferujemy Swoją pomoc i pełne zaangażowanie. Chętnie doradzimy i pomożemy. Co zyskacie kupując w kasywwl.pl ?przejdź do sklepu

  PRZY ZAKUPIE OFERUJEMY

  • Programowanie
  • Szkolenie
  • Fiskalizacja
  • Rolki na start
  • Dokumenty do urzędu skarbowego

  MOŻEMY TOBIE W CZYMŚ POMÓC? MASZ PYTANIA ?

  Sprawdź nasz

  Poradnik podatnika

  Jak wprowadzić kasę fiskalną do Firmy?

  Operacje zakupu kasy fiskalnej można podzielić na kilka etapów. Należy wcześniej zaplanować zakup urządzenia, ponieważ cała opisana poniżej procedura trwa około tygodnia (w razie konieczności istnieje możliwość skrócenia tego czasu do 1-2 dni).

  Dlaczego około tygodnia?

  Pozwoli to na zapoznanie się z kasą, przetrenowanie sprzedaży i obsługi kasy w trybie szkoleniowym – wszystkie operacje wykonywane w tym czasie nie są rejestrowane a ewentualne pomyłki nie będą miały żadnego wpływu na późniejsza pracę w trybie fiskalnym.

  Czym kierować się przy zakupie kasy ?

  Na początku Klient przedstawia typ i zakres prowadzonej działalności i wymagania odnośnie urządzenia. Zaprezentujemy kilka rozwiązań i pomożemy wybrać urządzenie optymalnie dopasowane do potrzeb.

  W jaki sposób zaprogramować kasę?

  Przedstawiają Państwo listę produktów (oraz stawek VAT), jakie powinny być zaprogramowane na kasie fiskalnej, nagłówek paragonu, ilość kasjerów obsługujących kasę, adres w który kasa będzie użytkowana, a my programujemy kasę zgodnie z Państwa życzeniem. W przypadku małej ilości kodów PLU możemy jednego dnia przeprowadzić sprzedaż, programowanie, oraz szkolenie z zakresu obsługi.

  Jak wygląda szkolenie z obsługi nowego urządzenia ?

  Prezentujemy, w jaki sposób prowadzić sprzedaż na kasie fiskalnej, wykonywać raporty dobowe i okresowe, zmienić papier, oraz w jaki sposób radzić sobie z błędami popełnianymi w trakcie eksploatacji urządzenia. Całość szkolenia z reguły trwa około 1 godziny..

  Co to jest fiskalizacja ?

  Jest to operacja „legalizacji” kasy fiskalnej i polega na wprowadzeniu na stałe do urządzenia numeru NIP podatnika. Od tego momentu kasa działa w trybie tzw. fiskalnym, czyli cała sprzedaż prowadzona na kasie jest rejestrowana i jest podstawą do naliczenia podatków VAT oraz dochodowego. W tym trybie istniej oczywiście możliwość zmian typu dopisywanie produktów, stawek podatku VAT, nagłówka itp. Po fiskalizacji otrzymasz książkę serwisową kasy fiskalnej w której będą odnotowywane interwencje serwisu, wykonane przeglądy. Książke serwisową należy przechowywać w miejscu użytkowania kasy fiskalnej Fiskalizację urządzenia możemy przeprowadzić w siedzibie Proinfo s.c lub u Klienta. Uwaga!!! Przynajmniej 1 dzień przed terminem fiskalizacji kasy złóż we właściwym Urzędzie Skarbowym oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji..

  Jak uzyskać odpis z tytułu zakupu kasy fiskalnej i jakiej kwocie?

  Jeżeli chcesz skorzystać z odpisu należy spełnić poniższe warunki być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do serwisu i sprzedaży kas fiskalnych posiadać dowód zapłaty całej należności, posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas, przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas – przykładowy formularz w dziale – Formularze i dokumentacje→ zgłoszenie kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. na właściwym formularzu – do pobrania tu – Formularze i dokumentacje – zgłoszenie kasy przez podatnika użytkować kasy zgodnie z przepisami. Trzeba pamiętać, że odpis przysługuje wyłącznie tym, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie, warto więc zadeklarowaną liczbę kas powiększyć o kasy rezerwowe lub przeznaczone do planowanych do otwarcia nowych punktów sprzedaży. Wysokość ulgi na zakup kasy fiskalnej według obowiązujących przepisów to 90% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 700 zł t.

  Jakie dokumenty muszę złożyć do Urzędu Skarbowego w związku z wprowadzeniem kasy fiskalnej?

  Przynajmniej 1 dzień przed terminem fiskalizacji kasy złóż we właściwym Urzędzie Skarbowym oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji. Przykładowy formularz znajdziesz TUTAJ Po fiskalizacji w ciągu 7 dni należy ten fakt zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego formularz do pobrania tu→ Formularze i dokumentacje zgłoszenie kasy przez podatnika Oczywiście służymy Państwu pomocą w wypełnieniu powyższych zgłoszeń.t.

  Co to jest przegląd kasy fiskalnej i jak często się go wykonuje

  Urządzenia fiskalne zgodnie z ustawą podlegają okresowym przeglądom technicznym. Jako serwis mamy prawo wykonywać takie przeglądy dla kas i drukarek fiskalnych firmy Posnet. Według obecnych przepisów przegląd wykonuje się nie rzadziej niż raz na 2 lata. Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik – właściciel urządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem MF jeśli podatnik nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis może zostać zobowiązany do zwrotu ulgi udzielonej z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Przepis w sposób jednoznaczny definiuje odpowiedzialność podatnika za zlecanie i pilnowanie terminowości wykonywania przeglądów serwisowych. .

  Co zrobić w przypadku utraty książki serwisowej ?

  Jeżeli utraciłeś (zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy musisz niezwłocznie powiadomić o tym Urząd Skarbowy, a następnie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu.

  Jaka jest różnica pomiędzy kasą a drukarką fiskalną?

  Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie. Drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie. Stanowi ona jedynie fragment systemu sprzedaży, a jej zadaniem jest gromadzenie informacji o obrocie handlowym i rejestrowanie ich w pamięci fiskalnej. Drukarkę fiskalną można stosować jedynie w połączeniu z komputerem PC i oprogramowaniem, które informacje o każdej operacji sprzedaży przesyła w odpowiedni sposób do drukarki fiskalnej, a ta wystawia stosowny paragon fiskalny..

  Pojęcia fiskalne

  Kasa rejestrująca

  urządzenie elektroniczne ewidencjonujące i rejestrujące w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.

  PTU (ang. VAT)

  to Podatek od Towarów i Usług. W urządzeniach fiskalnych stawki podatkowe są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy podczas fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy (maksimum 30 razy)..

  Fiskalizacja

  jest to proces nieodwracalny, polegający na przełączeniu kasy z trybu niefiskalnego w tryb fiskalny. W procesie tym przedstawiciel autoryzowanego serwisu kasy wprowadza do jej pamięci dostarczone przez użytkownika następujące dane: – stawki PTU, – nagłówek kasy (nazwę i adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy), – Numer Identyfikacji Podatkowej. .

  Raport dobowy

  jest podstawowym fiskalnym raportem rozliczeniowym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.

  Raport okresowy

  umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w zadanym przedziale czasu. Specjalna forma tego raportu – fiskalny raport okresowy miesięczny – zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów.

  Obrót

  suma brutto paragonów (niezależnie od rodzaju form płatności, opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu).

  Utarg

  suma brutto paragonów fiskalnych (obrót) płaconych gotówką i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty)..

  Stan kasy

  ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych rozliczanych gotówką oraz wpłat i wypłat z kasy..

  Totalizery

  wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A…G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu raportu dobowego.

  Numer ewidencyjny kasy

  numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.

  Numer unikatowy kasy

  numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.

  Kasa rezerwowa

  zapasowa kasa fiskalna. Bez niej, w przypadku awarii kasy podstawowej, należy zaprzestać sprzedaży.